Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Hubert Bydlo

MUDr. Hubert Bydlo

primár kliniky všeobecného lekárstva

hubert.bydlo@nemocnicasaca.sk

Ukončil lekársku fakultu UK Hradec Králové /Vojenský lekársky a doškoľovací ústav JEP Hradec Králové / Po skončení štúdia pracoval ako príslušník OSMO - lekár vojenskej leteckej akadémie v Košiciach. Atestáciu 1. stupňa z odboru všeobecného lekárstva vykonal v r. 1986 - po ukončení atestácie pracoval ako lekár všeobecnej ambulancie polikliniky VLA - Košice, neskôr ako načelník všeobecnej časti polikliniky do roku 2004. Od roku 2005 pracoval ako lekár primárneho kontaktu na ambulanciách Ústavu pre výkon väzby v Košiciach a Vojenskej leteckej nemocnice v Košiciach. Od roku 2009 je zamestaný na oddelení všeobecného lekárstva Nemocnice Košice - Šaca a.s.