Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Ján Slávik, MBA

MUDr. Ján Slávik, MBA

riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva

055/7234 901
jan.slavik@nemocnicasaca.sk

MUDr. Ján Slávik, MBA pôsobí v nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica od roku 2006, kedy sa stal primárom Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Je nielen špičkovým špecialistom vo svojom odbore, ale aj skúseným manažérom v oblasti zdravotníctva. Už v roku 2007 zastával pozíciu námestníka Nemocnice Košice-Šaca pre liečebno - preventívnu starostlivosť. Uplynulý rok a pol pôsobil na pozícii medicínskeho riaditeľa nemocnice.

Ján SLÁVIK je doktor medicíny so špecializáciou anesteziológia a resuscitácia. Za dosiahnuté významné výsledky a úspechy v medicínskej činnosti v roku 2013 bol ocenený bronzovou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť. Je spoluautorom vysokoškolských skrípt pre lekársku fakultu v odbore anesteziológia a intenzívna medicína,  školiteľom SARA (Slovenská akadémia regionálnej anestézie) a členom Európskej a Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny (ESA, SSAIM). V roku 2014 ukončil špecializačné štúdium špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie, absolvoval vzdelávací program EMBA.

Svoju odbornú prax po absolvovaní vysokoškolských štúdií začal MUDr. Slávik v roku 1987 v Univerzitnej nemocnici Luisa Pasteura v Košiciach ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Svoj profesionálny život spojil s nemocnicou v Šaci v roku 2006. Od novembra 2015 je ako člen vedenia nemocnice aj členom rady Asociácie nemocníc Slovenska.