Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

Bc. Mária Vinterová, dipl.s.

Bc. Mária Vinterová, dipl.s.

námestníčka pre ošetrovateľstvo

maria.vinterova@nemocnicasaca.sk

Štúdium na SZS v Rožnave ukončila v roku 1985, kedy aj nastúpila do zamestnania ako zdravotná sestra pri lôžku na Interné oddelenie do Nemocnice Košice-Šaca. Špecializačné pomaturitné štúdium SZP v odbore Ošetrovatel'ska starostlivost' o dospelých ukončila na Inštitúte pre d'alšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave v roku 1996. Vyššie odborné vzdelanie v štúdijnom odbore Diplomovaná všeobecná sestra ukončila na SZS v Košiciach v roku 2002. V roku 1996 bola menovaná ako staničná sestra interného oddelenia 3. Od roku 2007 pracuje ako vrchná sestra interného oddelenia.