Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

Ing. Eva Krúpová, MBA

Ing. Eva Krúpová, MBA

finančno-obchodná námestníčka

055/7234 904
eva.krupova@nemocnicasaca.sk

Ukončila Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, fakultu národo-hospodársku, odbor národohospodárske plánovanie. Získala viacero certifikátov: Seminár o slovenskej zdravotnej politike a riadení, Efektívny manažment, Strategický manažment-rozhodovanie, Psychológia a kultúra úspešného manažéra pri obchodnom rokovaní. Pôsobila ako vedúca ekonómka lekárskej služby v Prešove, vedúca oddelenia plánu a rozpočtu na MÚNZe v Košiciach, námestníčka pre hospodársko-správnu činnosť vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Od roku 1991 pôsobí v Nemocnici Košice-Šaca a vo funkcii finančno-obchodnej námestníčky pôsobí od roku 1997.