Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Soňa Tomková, PhD., MPH

MUDr. Soňa Tomková, PhD., MPH

prednostka internej kliniky

055/7234 120
sona.tomkova@nemocnicasaca.sk

Ukončila Lekársku fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 1986, odbor všeobecné lekárstvo, atestáciu odbor vnútorné lekárstvo v roku 1990, atestáciu reumatológia v roku 1994, dizertáciu v odbore vnútorné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002. Pracuje ako ordinár pre reumatológiu a vedúci lekár Osteocentra, od roku 1997 pôsobí ako krajská odborníčka pre odbor reumatológia pre Košický kraj. Je podpredsedníčkou Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí pri SLS a členom Reumatologickej spoločnosti pri SLS.