Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

MUDr. Roman Totkovič

MUDr. Roman Totkovič

primár

055/7234 300; 055/7234 301
roman.totkovic@nemocnicasaca.sk

MUDr. Roman Totkovič sa pripojil ku tímu Kliniky muskuloskeletárnej a športovej medicíny v Šaci v marci 2006 a od roku 2011 pôsobí vo funkcii primára. Dr. Totkovič študoval medicínu v Hradci Králové a Košiciach, po skončení štúdia v roku 1998 pracoval ako sekundárny lekár na Ortopedicko-traumatologickej klinike v Košiciach a od roku 2004 do 2006 pracoval na Klinike úrazovej, rekonštrukčnej a plastickej chirurgie v Stendale v Nemecku. Ešte počas štúdia  absolvoval  jeden semester na  Harvardovej univerzite  v Bostone, kde  sa   venoval  výskumu   artrózy kĺbov.   Po ukončení  medicínskeho štúdia  mu bola minsterstvom školstva  udelená  cena sv.Gorazda  za  mimoriadne  študíjne výsledky a za reprezentáciu Slovenska v zahraničí.   Dr.Totkovič  absolvoval početné stáže v zahraničí,   z dlhodobých pobytov   bol dva mesiace  na ortopedickej klinike AKH vo Viedni. Mesiac strávil na univerzitnej klinike v belgickom Gente, týždeň na Schulthess Klinike v Zurichu, mesiac na klinike Grosshadern v Mníchove a mesiac na klinike plastickej chirurgie v Brne.  V roku 2010 vykonal vo Viedni a v Lisabone certifikačnú skúšku Európskej spoločnosti pre ortopédiu a traumatológiu a ako prvý  lekár zo Slovenska  získal titul Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology. Je členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti /SOTS/ a členom Americkej ortopedickej spoločnosti /AAOS/. V roku 2015 vydal knihu Rekonštrukčné operácie nohy a členka. Dr.Totkovič   intenzívne spolupracuje pri riešení  zložitých rekonštrukčných operácií na  nohe a členku   s  významnými centrami v USA /Seattle, Minneapolis, New York,   Phoenix/  a   pravidelne  k nemu chodia  na stáže   americký lekári v predatestačnej príprave.  Ročne vykonáva  priemerne  500 výkonov na nohe a členku a  120  umelých kĺbnych náhrad   bedra a kolena  .  Dr.Totkovič hovorí  aktívne  anglicky, nemecky, maďarsky a španielsky.

 

Primár MUDr.Totkovič sa špecializuje na:

  • Operácie na chodidle a členku / hallux valgus,   metatarzalgia,  artrodézy na nohe,  endoprotéza členka, riešenie komplexných deformít nohy, riešenie poúrazových a vrodených stavov,  predlžovanie končatín,   plochonožie, neurologické deformity,  diabetická noha/
  •  Umelé kĺbne náhrady bedra a kolena

 

 

Ak máte jeden z týchto problémov, môžete konzultovať svoj problém alebo objednať sa na ambulantné vyšetrenie mailom.

Objednávanie pacientov:

roman.totkovic@nemocnicasaca.sk