Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

MUDr. Peter Polan, PhD., MPH

MUDr. Peter Polan, PhD., MPH

prednosta kliniky

055/7234 310; 055/7234 313
peter.polan@nemocnicasaca.sk

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Štefánika v Košiciach ukončil v roku 1997. Od roku 1997 pracuje na ortopedickom oddelení v Košiciach-Šaci, od roku 2011 na pozícii zástupcu primára. V septembri 2016 bol poverený vedením kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny.

V roku 2000 získal atestáciu prvého stupňa z ortopédie a v roku 2006  špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore ortopédia. V roku 2013 ukončil PhD (philosophiae doctor) štúdium na LF UK v Bratislave. V roku 2015 ukončil MPH (Mester of Public Health) štúdium na SZU v Bratislave.

Hlavným odborným záujmom sú endoprotetika kolenného a bedrového kĺbu, artroskopia váhonosných kĺbov, športová ortopédia a traumatológia. Je absolventom viacerých zahraničných stáží v Rakúsku, Českej Republike, Škótsku a USA, účastník Salzburských lekárskych seminárov a EFORT fellowshipu. Publikoval ako hlavný autor a spoluautor vo viac ako dvadsiatich  domácich aj zahraničných odborných periodikách.

Je členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS), Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu a športovú traumatológiu (SSAST), Českej spoločnosti ortopedicko-traumatologickej (ČSOT), Európskej spoločnosti pre športovú traumatológiu, chirurgiu kolena a artroskopiu (ESSKA).

Od roku 1997 pracuje ako športový lekár pre extraligové Košické basketbalové a hádzanárske kluby. V rokoch 2007-2009 pracoval ako športový lekár slovenskej basketbalovou a hádzanárskou reprezentáciou do 21 rokov. V rokoch 2011- 2012 bol hlavný lekár slovenskej mužskej hádzanárskej reprezentácie a od r. 2013 je hlavný lekár slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie a spolupracuje zároveň so slovenskou ženskou hádzanárskou reprezentáciou. Od r. 2014 je lekárom basketbalového klubu Good Angels Košice.

Objednávanie pacientov:
Ortopedická ambulancia:  055/7234 310
Šport-artro centrum:         055/7234 313
peter.polan@nemocnicasaca.sk