Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH

MUDr. Mgr. Maroš Varga, MPH

vedúci lekár Šport-artro centra

maros.varga@nemocnicasaca.sk

MUDr. Maroš Varga ukončil Lekársku fakultu Univerzity P.J.Šafárika v roku 1998. V roku 2005 úspešne absolvoval atestačnú skúšku z odboru ortopédia v Bratislave. Témou jeho atestačnej práce boli patologické stavy v subakromiálnom priestore ramenného kĺbu. Od roku 1998 pracoval v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica. V rokoch 2009-2010 pracoval v Poliklinike Sekčov v Prešove na manžérskej pozícii. V rokoch 2010-2012 pracoval na prestížnej privátnej klinike Sportclinic v Bratislave. Do tímu nášho oddelenia sa vrátil v apríli 2012.

Absolvoval množstvo špecialiovaných zahraničných  kurzov v problematike športových úrazov, a to najmä ramenného a kolenného kĺbu. Venuje sa preto hlavne artroskopickej a otvorenej operatíve ramena a kolena.  

V júni 2014 ukončil magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety v Bratislave v programe Verejné zdravotníctvo /MPH a MHA/.

Je Predsedom Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie. www.ssast.sk Je členom Slovenskej ortopedicko-traumatologickej spoločnosti, Českej artroskopickej spoločnosti, Európskeho kolégia športových lekárov E.C.O.S.E.P., členom Americkej asociácie ortopédov /AAOS/, členom European society of knee surgery and arthroscopy /ESSKA/.

Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.

Objednávanie pacientov:
maros.varga@nemocnicasaca.sk