Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Slávka Virágová, PhD.

MUDr. Slávka Virágová, PhD.

primár

055/7234 570

Všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach ukončila r. 1990. Po absolvovaní LF pracovala na Ústave patológie FNLP v Košiciach, od 15.X.1991 pracuje na JIRS – Novorodeneckom oddelení.1. atestáciu z pediatrie vykonala r. 1995, profesionálne sa zaoberala problematikou osteopénie nedonosených detí a v r. 1998 vykonala nadstavbovú atestáciu z neonatológie. Počas celej praxe sa zameriava na liečbu infekcií, je členkou ATB komisie. Viac sa venovala kandidovým infekciám, r. 2004 obhájila dizertačnú prácu. Od 1.9.2003, vrámci súťaže o cenu kvality ministra zdravotníctva zaviedla muzikoterapiu v neonatológii.