Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

PhDr. Ľubomíra Karoľová, dipl.s.

PhDr. Ľubomíra Karoľová, dipl.s.

vedúca sestra

055/7234 571

Štúdium na SZŠ v Košiciach ukončila v roku 1987. Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná detská sestra ukončila v roku 1999 . Špecializačné štúdium v odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii absolvovala v roku 2011 . V roku 2013 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  V roku 2017 absolvovala špecializačné štúdium v študijnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie  zdravotníctva. Na novorodeneckom oddelení pracuje od r.1987. Od r. 2007 je vedúcou sestrou novorodeneckého oddelenia. Absolvovala študijný program sústavného vzdelávania konceptu Bazálnej stimulácie – základnú a nadstavbovú časť . Absolvovala  Základný kurz o dojčení pre  laktačné konzultantky .