Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Zuzana Semanová, PhD.

MUDr. Zuzana Semanová, PhD.

lekár

Absolventka lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 1994. Po ukončení štúdia nastúpila na I. internú kliniku lekárskej fakulty ako študentka internej, neskôr externej formy doktorandského štúdia. V roku 1997 získala I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo, v roku 2003 nadstavbovú atestáciu v odbore endokrinológia. V roku 2007 získala vedecko-akademickú hodnosť, 1997-1993 pracovala na I. internej klinike FNsP ako sekundárny lekár, v roku 2003-2007 ako konziliárny doktor a endokrinológ, od roku 2007 pracuje ako endokrinológ v Nemocnici Košice-Šaca a.s. V roku 2004 absolvovala na katedre endokrinológie FZŠŠ SZU skúšku z ultrasonogografie zo štítnej žľazy a príštitných teliesok. V roku 2000 a 2006 absolvovala postgraduálny kurz klinickej endokrinológie. Je spoluriešiteľkou garantovaných úloh (Vplyv dlhodobého zamorenia PCB na zdravotný stav obyvateľov s osobitným zameraním na ŠŽS a Nitráty v životnom prostredí a ich vplyv na ŠŽ). Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti, Slovenskej endokrinologickej spoločnosti, Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Európskej endokrinologickej spoločnosti.