Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Tomáš Krivý

MUDr. Tomáš Krivý

lekár

tomas.krivy@nemocnicasaca.sk

Lekársku fakultu  UPJŠ v Košiciach absolvoval v r. 2008. Po ukončení štúdia začal pracovať na Internom oddelení v NsP Stará Ľubovňa. V roku 2010 úspešne absolvoval postupovú skúšku v rámci spoločného internistického kmeňa. Od novembra 2011 pracuje ako sekundárny lekár na Internej klinike Nemocnice Košice-Šaca. Špecializačnú skúšku z Vnútorného lekárstva úspešne absolvoval v novembri 2014 na LF UPJŠ v Košiciach. Od októbra 2015 je zaradený do prípravy v špecializačnom odbore Telovýchovné lekárstvo. V súčasnosti pracuje na Internej ambulancii a Internej klinike.