Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Natália Vaňová

MUDr. Natália Vaňová

lekár

Ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2002. Po ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie Nemocnica Košice - Šaca a.s. V roku 2006 absolvovala postupovú skúšku z interného lekárstva. V roku 2011 úspešne absolvovala atestáciu v odbore kardiológia. Spolupodieľa sa na biomedicínskom výskume liekov, keď v roku 2007 absolvovala certifikovanú skúšku z klinického skúšania liekov. Je členkov lokálnej etickej komisie a členkou Slovenkej kardiologickej spoločnosti.