Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Martin Ihnatko

MUDr. Martin Ihnatko

lekár

martin.ihnatko@nemocnicasaca.sk

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach ukončil s vyznamenaním a pochvalným uznaním dekana fakulty v roku 2013. Počas štúdia na Lekárskej fakulte absolvoval IFMSA praktickú stáž na Kardiologickej klinike Bnai Zion Medical Center, Haifa v Izraeli a Erasmus praktickú stáž na I. a III. internej klinike 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Od septembra 2013 pracuje na Internej klinike Nemocnice Košice - Šaca, vo februári v roku 2016 úspešne absolvoval pohovor v rámci spoločného internistického kmeňa a v novembri v roku 2018 úspešne absolvoval atestáciu v odbore vnútorné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti.