Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Kamila Babjaková

MUDr. Kamila Babjaková

lekár

kamila.babjakova@nemocnicasaca.sk

Ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J Šafárika v Košiciach v roku 2001. Po ukončení štúdia pracovala na internom oddelení FNsP v Prešove, v roku 2004 absolvovala postupovú skúšku z vnútorného lekárstva, v r. 2004-2006 pracovala na onkologickom oddelení FNsP Prešov. Od januára 2007 pracuje na internom oddelení a diabetologickej ambulancii Nemocnice Košice-Šaca. V roku 2009 absolvovala kvalifikačnú skúšku v  v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.