Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Ivan Skalina

MUDr. Ivan Skalina

primár

055/7234 100
ivan.skalina@nemocnicasaca.sk

Ukončil Lekársku fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 1975, kedy nastúpil na interné oddelenie Nemocnica Košice-Šaca. Atestáciu 1.stupňa v odbore vnútorné lekárstvo získal v roku 1978, 2.stupňa v roku 1982. V rokoch 1986-1998 pôsobil ako zástupca primára, od roku 1999 ako primár interného oddelenia. Absolvoval študijné pobyty v echokardiografii u Prof. P. Niederleho v Prahe a v Karolinska institut v Štokholme. Má certifikát na echokardiografiu dospelých a osvedčenie o etickej a odbornej spôsobilosti v odbore interné lekárstvo a diabetológia. Je členom Slovenskej internistickej, kardiologickej, hypertenziologickej a diabetologickej spoločnosti.