Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Ambulancia pracovného lekárstva

Zaoberá sa diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré vznikajú vplyvom práce a pracovného prostredia. V ambulancii vykonávame špecializované pracovno lekárske vyšetrenia a dalšie odborné vyšetrenia napriklad:
chladový test, fotopletyzmografiu (vyšetrenie pulzovej krivky na prstoch oboch rúk pred a po realizovaní chladového testu), spirometrické vyšetrenie, kvantitatívny Fit test.

Kontakty:

055/7234 750
Poliklinika, vstupný areál U.S. Steel Košice, prízemie

Personál:

Vedúci lekár:
MUDr. Michal Ihnatko, PhD.     

Sestry:
Terézia Semjaková     
Valéria Boková