Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

Zoznam členov

 1. MUDr. Ján Slávik, MBA, predseda Etickej komisie, riaditeľ spoločnosti
 2. MUDr. Natália Vaňová, EMBA, kardiológ
 3. MUDr. Soňa Tomková, PhD., prednosta Internej kliniky
 4. Mgr. Vlastimil Kolár, psychológ
 5. JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA, právny manažér
 6. PaedDr. Agnesa Janoková, MBA, manažér OO
 7. MUDr. Martina Kušniriková, lekár CPO
 8. Mgr. Mária Petriková, dokumentátorka
 9. Ján Perun, nezávislý člen
 10. PharmDr. Zuzana Mačeková, farmaceut
 11. RNDr. Daniela Nemčíková, PhD., referent HTO