Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Rýchly kontakt

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Žiadame všetkých pacientov, ktorí majú podozrenie alebo príznaky koronavírusu, aby bezodkladne volali na telefónne číslo 0903 621 519 alebo 055 72 34 777, následne bude riešené ďalšie smerovanie a liečba pacienta


Upozornenie:

Od dnešného dňa, 18.3.2020, zriadila Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica pre pacientov 2 vstupy do budovy nemocnice. Vstup od lesa, zo zadnej strany nového operačného centra, je určený pacientom, ktorí idú na plánované vyšetrenie a do ambulancií všeobecného lekárstva. Vstup z bočnej strany nového operačného centra slúži pre sanitky a pacientov, ktorí idú na urgentný príjem. Pri obidvoch vchodoch stojí zamestnanec nemocnice, ktorý s pacientom vypíše tlačivo "Prehlásenie pacienta" o klinickom stave a cestovateľskej anamnéze a odmeria mu telesnú teplotu. 

Týmto opatrením sa vedenie nemocnice snaží chrániť zamestnancov a pacientov v nemocnici. 

Stručne o nás...

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje   v   odbore  popálenín   a   rekonštrukčnej   chirurgie   zdravotnú   starostlivosť   Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka.  V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.