Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Rýchly kontakt

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Prosíme našich pacientov a klientov, ak im to možnosti dovoľujú, aby si pred príchodom do nemocnice vytlačili a vypísali tlačivo, ktoré je potrebné odovzdať pracovníkom na triáži (Triáž - prihlásenie pacienta, Triáž - prihlásenie tretej osoby). Vaša pomoc podstatne urýchli vstupné formality, ktoré je nutné dodržiavať v súvislosti s koronavírusom a tým aj vstup do nášho zdravotníckeho zariadenia.


Aktuálne informácie:

Všetci pacienti, ako aj sprevádzajúce osoby, musia pred vstupom do nemocnice prejsť triážou, teda triedením pacientov, pri ktorom Vám zamestnanci nemocnice odmerajú telesnú teplotu a odoberú tzv. epidemiologickú anamnézu - opýtajú sa Vás na základné otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu a možnosti priameho kontaktu s ochorením COVID-19. Triáž prebieha v stane pred areálom nemocnice alebo na vstupe do budovy od lesa, zo zadnej strany nového operačného centra. Vstup z bočnej strany nového operačného centra slúži pre sanitky a pacientov, ktorí idú na urgentný príjem po 15.00 hod.

Stručne o nás...

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje   v   odbore  popálenín   a   rekonštrukčnej   chirurgie   zdravotnú   starostlivosť   Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka.  V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.