Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Agel Academy

Občianske združenie AGEL ACADEMY


Poslaním Občianskeho združenia AGEL ACADEMY je:

  • podpora zlepšovania akejkoľvek liečebno-preventívnej starostlivosti na medzinárodnej úrovni,
  • podpora zlepšovania a zabezpečovania modernizácie prístrojovej, nástrojovej techniky a zariadení slúžiacich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 
  • všestranná podpora lekárskej vedy a výskumu,
  • podpora v oblasti výučby študentov vysokých a stredných škôl so zdravotníckym zameraním, 
  • organizovanie medzinárodných a národných konferencií a kongresov, prípadne odborných podujatí, 
  • podpora rehabilitácie poúrazových stavov. 

V prípade, že sa rozhodnete poukázať Vaše 2% z daní tento rok na podporu Občianskeho združenia AGEL ACADEMY, podporíte modernizáciu prístrojového vybavenia slúžiaceho pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. 

ĎAKUJEME ! Aj Vašim pričinením môžeme skvalitňovať naše služby pre Vás. 


Tlačivá na stiahnutie: