Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

XV. Košické vertebrologické dni

Dátum: 27.4.2017 - 28.4.2017
Miesto: Technická univerzita, Aula Maxima, Letná 6, Košice
Určené pre: lekárov,nelekárske zdravotnícke profesi  

pozvánka, program


Pozvánka

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Klinika liečebnej rehabilitácie
Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania

usporiadajú konferenciu s medzinárodnou účasťou

XV. košické vertebrologické dni

návratka na stiahnutie