Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda: RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
Podpredseda: MUDr. Ján Slávik, MBA
Člen: PaedDr. Agnesa Janoková, MBA

Dozorná rada

Predseda: JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Podpredseda: MUDr. Milan Leckéši
Člen: MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
Člen: 
MUDr. Ján Richnavský, PhD.
Člen: Mgr. Ľubomíra Karoľová
Člen: Mgr. Pavel Šléška