Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica Košice-Šaca je jednou z najlepších na Slovensku

26.10.2017

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, je jednou z najlepších všeobecných nemocníc na Slovensku. Výsledky priniesol 3. ročník ocenenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2013-2016.

Nemocnica v Košiciach-Šaci po roku obhájila svoju jednoznačnú líderskú pozíciu v celkovej spokojnosti pacientov, pri ktorej bola za ostatné 4 roky zakaždým najúspešnejšia. Veľmi dobré výsledky dosahuje pri ukazovateľoch úmrtností na JIS-ke, na akútnu mozgovo-cievnu príhodu či po operačných výkonoch,“ uviedol Dušan Zachar z inštitútu INEKO.

Cenu prebral námestník riaditeľa pre LPS a internistické odbory a primár Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Ivan Skalina. „Nemocnica sa dlhodobo snaží zachovať, no najmä zvyšovať úroveň poskytovaných medicínskych služieb. Usilujeme sa o to, aby naše postavenie na trhu bolo umocnené vysokou profesionalitou a  kvalitnou prácou na všetkých úsekoch spoločnosti,“ povedal MUDr. Ivan Skalina a dodal, že „hodnotenie pacientov si nesmierne ceníme a teší ma najmä to, že ak do našej práce okrem vysokej profesionality dávame aj srdce, naši pacienti to citlivo vnímajú a oceňujú. To nám dodáva silu a energiu pokračovať a pracovať tak, aby boli spokojné obe strany, pacienti aj naši zamestnanci.“

Obhájenie minuloročného ocenenia a niekoľkonásobné umiestnenie nemocnice na prvých troch priečkach medzi všeobecnými nemocnicami podľa hodnotenia INEKO je pre nás výzvou do ďalšej činnosti. Zaväzuje nás k ešte väčšej snahe urobiť všetko pre to, aby zdravotná starostlivosť poskytovaná našimi zdravotníkmi bola neustále skvalitňovaná a aby v centre našej pozornosti zostal dôraz na individuálny prístup k pacientovi,“ hodnotí umiestnenie nemocnice riaditeľ spoločnosti MUDr. Ján Slávik, MBA.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť do 200 000 obyvateľov. Zároveň pre kraje Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický poskytuje v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie zdravotnú starostlivosť Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená  pre pacientov z celého Slovenska. Ročne je v nemocnici hospitalizovaných vyše 18 tisíc pacientov, realizuje sa viac ako 10 tisíc operačných výkonov a celkovo sa v Šaci lieči takmer 900 tisíc spokojných pacientov.

Späť