Slovenčina
English
Spojovateľka: 055/7234111
späť

Tím

Ak sa chcete objednať u nás na vyšetrenie, kliknite tu:

MUDr. Roman Totkovič

Primár

Dr. Roman Totkovič sa pripojil ku tímu ortopedického oddelenia v Šaci v marci 2006 a od roku 2011 pôsobí vo funkcii primára. Dr. Totkovič študoval medicínu v Hradci Králové a Košiciach, po skončení štúdia v roku 1998 pracoval ako sekundárny lekár na Ortopedicko-traumatologickej klinike v Košiciach a od roku 2004 do 2006 pracoval na Klinike úrazovej, rekonštrukčnej a plastickej chirurgie v Stendale v Nemecku. Absolvoval viacero stáží, 4 mesiace strávil na Ortopedickej klinike Harvardovej Univerzity a Massachusetts General Hospital v Bostone. Dva mesiace strávil na ortopedickej klinike AKH vo Viedni. Mesiac strávil na univerzitnej klinike v belgickom Gente, týždeň  na  Schulthess Klinike  v  Zurichu, mesiac na klinike Grosshadern v Mníchove a  mesiac na klinike plastickej chirurgie v Brne. Aktívne ovláda angličtinu /TOEFL/, nemčinu /Goethe/ a maďarčinu, pasívne ovláda francúzštinu, španielčinu a ruštinu. V roku 2010 vykonal vo Viedni a v Lisabone certifikačnú skúšku Európskej spoločnosti pre ortopédiu a traumatológiu a získal titul Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology.Je členom  Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti /SOTS/ a členom Americkej ortopedickej spoločnosti /AAOS/. V roku 2015 vydal knihu Rekonštrukčné operácie  nohy a členka. 

Primár Dr.Totkovič sa špecializuje na :

 

  • Umelé kĺbne náhrady bedra a kolena
  • Operácie na chodidle a členku 
  • Úrazy pohybového aparátu a poúrazové rekonštrukcie 
  • Artroskopiu a rekonštrukčné operácie  zápästia a lakťa 

Ak máte jeden z týchto problémov, môžete konzultovať svoj problém alebo objednať sa na ambulantné vyšetrenie buď mailom alebo telefonicky.

Telefonické objednávanie:  055 7234 301 /každý den od  10.00 do 10.45/

Kontakt: rtotkovic@nemocnicasaca.sk

Video: MUDr. Totkovič v relácii FOCUS

Článok: MUDr. Totkovič - výmena lakťového kĺbu

MUDr. Peter Polan, PhD.

Zástupca primára

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Štefánika v Košiciach ukončil v roku 1997. Od roku 1997 pracuje na ortopedickom oddelení v Košiciach- Šaci, od roku 2011 na pozícii zástupcu primára. V roku 2000 získal atestáciu prvého stupňa z ortopédie a v roku 2006  špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore ortopédia. V roku 2013 ukončil PhD. štúdium na  LF UK v Bratislave.  Od roku 2012 je študentom MPH na SZU v Bratislave.

Od roku 1997 pracuje ako športový lekár pre extraligové Košické basketbalové a hádzanárske kluby. V rokoch  2007-2009 pracoval ako športový lekár s slovenskou  basketbalovou a hádzanárskou reprezentáciou do 21 rokov. V rokoch 2011- 2012 bol hlavný lekár slovenskej mužskej hádzanárskej reprezentácie a od r. 2013 je hlavný lekár slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie a spolupracuje zároveň so slovenskou ženskou hádzanárskou reprezentáciou. Od r. 2014 je lekárom Good Angels Košice.

Je členom Slovenskej ortopedickej  a traumatologickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu a športovú traumatológiu a Českej spoločnosti ortopedicko-traumatologickej. Už niekoľko rokov spolupracuje na projekte slovenského artroplastického registra, kde sa vyhodnocujú výsledky umelých kĺbnych náhrad. Hlavným odborným záujmom sú endoprotetika kolenného a bedrového kĺbu, artroskopia váhonosných kĺbov, športová ortopédia a traumatológia. Je absolventom viacerých zahraničných stáží v Rakúsku, Českej Republike, Škótsku a USA, účastník Salzburských lekárskych seminárov a EFORT fellowshipu. Publikoval ako hlavný autor a spoluautor vo viacerých domácich aj zahraničných odborných periodikách. 

 

MUDr. Mgr. Maroš Varga

Vedúci lekár Športartrocentra

    MUDr. Maroš Varga ukončil Lekársku fakultu Univerzity P.J.Šafárika v roku 1998. V roku 2005 úspešne absolvoval atestačnú skúšku z odboru ortopédia v Bratislave. Témou jeho atestačnej práce boli patologické stavy v subakromiálnom priestore ramenného kĺbu.  Od roku 1998 pracoval v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica. V rokoch 2009-2010 pracoval v Poliklinike Sekčov v Prešove na manžérskej pozícii. V rokoch 2010-2012 pracoval na prestížnej privátnej klinike Sportclinic v Bratislave. Do tímu nášho oddelenia sa vrátil v apríli 2012.

Absolvoval množstvo špecialiovaných zahraničných  kurzov v problematike športových úrazov, a to najmä ramenného a kolenného kĺbu.  Venuje sa preto hlavne artroskopickej a otvorenej  operatíve ramena a kolena.  

V júni 2014 ukončil magisterské  štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety v Bratislave v programe Verejné zdravotníctvo  /MPH a MHA/  

Je Predsedom Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie. /www.ssast.sk/ Je členom Slovenskej ortopedicko-traumatologickej spoločnosti, Českej artroskopickej spoločnosti,  Európskeho kolégia športových lekárov E.C.O.S.E.P., členom Americkej asociácie ortopédov / AAOS/, členom European society of knee surgery and arthroscopy / ESSKA/.

Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.

E-mail:mvarga@nemocnicasaca.sk

 

MUDr. Jozef Kubašovský

Dr. Kubašovský je známy ako športový lekár, ktorý od  roku 1984 pôsobí pri  hokejovom klube HC Košice, takisto bol  lekárom viacerých reprezentačných hokejových a futbalových výberov.  Bol hlavným lekárom košickej časti  Majstrovstiev sveta v hokeji v  roku 2011. Dr. Kubašovský získal v roku 1988 prvú a v roku 1997 druhú atestáciu zo všeobecnej chirurgie a v roku 2003 nadstavbovú atestáciu  z traumatológie. Od roku 1984 pracoval  na Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach , od roku 2005 pracuje na Ortopedickom oddelení v Šaci.  Dr. Kubašovský sa špecializuje na artroskopiu kolena a športovú traumatológiu, je vo výbore Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu a športovú medicínu. Od 2011 roku je vedúci lekár zdravotnej komisie pri výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja. Absolvoval predatestačnú stáž na Klinike úrazovej chirurgie FN Bratislava, 3 mesačnú stáž na Klinike plastickej a rekonštrukčnej chirurgie FN Brno a 2 mesačnú stáž na Ortopedickej klinike Remeš- Francúzsko. Absolvoval certikovaný kurz artroskopickej operatívy v Opočec-Slovinsko, AO certifikovaný kurz osteosyntéz. Publikuje v odborných časopisoch. Aktívne ovláda anglický a ruský jazyk.

MUDr. Jozef Sabo

Ukončil Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 1976. Atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva ukončil v roku 1980. V roku 1983 ukončil nadstavbovú atestáciu z telovýchovného lekárstva, v roku 1988 ukončil nadstavbovú atestáciu zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva, v roku 1994 ukončil nadstavbovú atestáciu z leteckého lekárstva. V rokoch 1976 – 2005 pracoval ako samostatne pracujúci lekár, zástupca prednostu, primár Kliniky telovýchovného lekárstva a ako vedúci lekár polikliniky dospelých FNsP Košice.   V období od r. 1999 do r. 2002 pôsobil ako vedúci odboru zdravotníctva a krajský štátny lekár na Krajskom úrade v Košiciach, od r. 2006 do r. 2010 pôsobil ako vedúci odboru zdravotníctva a lekár samosprávneho kraja v Košickom samosprávnom kraji. Je členom  výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Pracoval ako krajský odborník pre telovýchovné lekárstvo v Košickom kraji. Pôsobil ako lekár niekoľkých reprezentačných družstiev a  športových klubov. Je predsedom zdravotnej komisie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Je držiteľom licencie pre posudzovanie  spôsobilosti leteckého personálu II. triedy vydanej MDPT SR. Je držiteľom privátnej leteckej licencii /PPL/.

MUDr. Ján Perduk

Dr. Ján Perduk ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2008. Od roku 2008 pracuje ako sekundárny lekár na Ortopedickom oddelení Nemocnice Šaca a.s. V roku 2011 bol za výbornú prednáškovú činnosť vybraný na EFORT Travelling Fellowship /Stáž pre mladých lekárov organizovaná  európskou spoločnosťou ortopédie a traumatológie/ ktorú absolvoval v Nemecku - v Drážďanoch, Berlíne a Erlangene. Takisto absolvoval operačné kurzy v Mníchove a Brne. V roku 2014 úspešne absolvoval špecializačnú skúšku v odbore ortopédia. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne nemecký a maďarský jazyk. Je členom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS), členom European society of knee surgery and arthroscopy (ESSKA) a tiež Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu a športovú traumatológiu (SSAST), kde zároveň pracuje ako člen výboru. Od októbra 2015 je zaradený do špecializačného štúdia v odbore Telovýchovné lekárstvo. V praxi sa špecializuje na ochorenia kolenného a ramenného kĺbu, artroskopickú operatívu týchto oblastí a športovú traumatológiu.

MUDr. Tomáš Ševčík

Dr. Tomáš Ševčík je absolventom Lekárskej fakulty UPJŠ. Od júla 2010 pracuje na Ortopedickom oddelení ako sekundárny lekár v predatestačnej príprave. Je členom Slovenskej Ortopedicko-traumatologickej spoločnosti. Aktívne ovláda anglický jazyk.

Mgr. Silvia Lažová

V roku 2005 ukončila magisterské štúdium na Lekárskej Fakulte UPJŠ Košice. Od r. 1990 pracovala v NsP Svidník, od r. 2003 na Neurochirurgickej klinike FN Košice. Na ortopedickom oddelení pracuje od r. 2005, od r. 2007 vo funkcii vrchnej sestry oddelenia. Aktívne participuje na postgraduálnom vzdelávaní sestier, má bohaté praktické skúsenosti v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti o chirurgických pacientov.