Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

Obsah:


Vedenie

Riaditeľ spoločnosti a podpredseda predstavenstva MUDr. Ján Slávik, MBA 055/7234 901
Sekretariát riaditeľa   055/7234 901
Finančno obchodná námestníčka Ing. Eva Krúpová, MBA 055/7234 904
Sekretariát finančno-obchodnej námestníčky   055/7234 904
Technicko-prevádzková námestníčka Ing. Mária Mihoková, MBA 055/7234 950
Sekretariát technicko-prevádzkovej námestníčky   055/7234 911

PR a marketing

Média, PR a marketing Mgr. Lucia Kočková 0903 600 043

Úsek finančno-obchodný

Vedúca finančného odboru Ing. Darina Maruchničová 055 7234 920
Vedúci obchodného odboru Ing. Michal Porada 055 7234 910

Úsek technicko-prevádzkový

Technicko-prevádzková námestníčka Ing. M. Mihoková 055/7234 950
Dispečing V. Župčanová 055/7234 911
Vedúci technického odboru Ing. Ľ. Marton 055/7234 975
Vedúci údržby a dopravy A. Kostík 055/7234 960
Stavebné oddelenie Ing. D. Ižák 055/7234 974
Vedúca prevádzkového odboru Ing. Š. Soltész 055/7234 992
Vedúca prevádzkového oddelenia K. Borzová 055/7234 985
Vedúca skladu VÚM M. Fedorová 055/7234 980
Dokumentačné centrum Mgr. K. Šimková 055/7234 215

Odbor informačných technológií a slaboprúdovej techniky

Vedúci odboru IT a ST Ing. V. Lastivka 055/7234 299
Vedúci oddelenia slaboprúdovej techniky T. Adzima 055/7234 970

Odbor právny

Vedúci odboru JUDr. Dušan Podolský, MBA 055/7234 913

Odbor ľudských zdrojov

Vedúca odboru Mgr. Judita Džurinová 055/7234 942
Vedúca odd. personálneho a mzdového Ing. Anna Petrisková 055/7234 930
Referent vzdelávania Ing. Helga Ďurove 055/7234 909

Diagnostické centrum

Vedúca DGC Mgr. E. Nagyová 055/7234 470

Centrálny príjem

Všeobecná ambulancia/LSPP MUDr. Stanislav Ňarjaš 055/7234 180

Klinika liečebnej rehabilitácie

Prednosta MUDr. Ľudovít Želinský, PhD. 055/7234 800
Vrchná sestra M. Gazdíková 055/7234 801
Vrátnica - spojovateľka   055/7234 888

Poliklinika

Námestník pre ambulancie a vedúci lekár Polikliniky  MUDr. Maroš Varga, MHA  
Hlavná sestra Polikliniky PhDr. Marianna Mužíková  055/7234 700
Dokumentátorka   055/7234 701
Recepcia   055/7234 777

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Prednosta MUDr. Ján Richnavský, PhD. 055/7234 200
Primár MUDr. Erik Dosedla 055/7234 202
Vrchná sestra A. Olšavská 055/7234 201
Oddelenie   055/7234 214

Interná klinika

Prednostka MUDr. Soňa Tomková 055/7234 120
Primár MUDr. Ivan Skalina 055/7234 100
Vrchná sestra M. Vinterová 055/7234 101
Vyšetrovňa 1. poschodie   055/7234 112
Vyšetrovňa 2. poschodie   055/7234 113
Vyšetrovňa 3. poschodie   055/7234 114

Chirurgická klinika

Prednosta MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. 055/7234 500
Primár MUDr. Vít Pribula 055/7234 503
Vrchná sestra A. Ducaničová 055/7234 501
Vyšetrovňa 1. poschodie   055/7234 513
Vyšetrovňa 2. poschodie   055/7234 512

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

Prednosta MUDr. Peter Lengyel, PhD. 055/7234 602
Primár Frišman Eugen, MUDr. PhD. 055/7234 600
Vrchná sestra H. Kapturová 055/7234 601
Kancelária Bc. M. Petríková 055/7234 620

Mamárne centrum

Lekár MUDr. Ladislav Saksun, PhD. 055/7234 516
Vyšetrovňa   055/7234 516

Šport-artro centrum

Lekár MUDr. Maroš Varga  
Recepcia   055/7234 313

Gastrocentrum

Gastroenterologická vyšetrovňa   055/7234 124

Osteocentrum

Reumatologická ambulancia   055/7234 121

Kožné oddelenie

Primár MUDr. Katarína Drotárová 055/7234 450
Vrchná sestra A. Brecková 055/7234 451
Vyšetrovňa   055/7234 452

Neurologické oddelenie

Primár MUDr. Eva Rozprávková 055/7234 400
Vrchná sestra I. Tirpáková 055/7234 401
Vyšetrovňa I.   055/7234 406
Vyšetrovňa II.   055/7234 407

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Vedúca oddelenia M. Schmidtová 055/7234 981

Očné oddelenie

Primár MUDr. Bohuslav Augustínsky 055/7234 150
Oddelenie   055/7234 153

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Primár MUDr. Ján Slávik, MBA 055/7234 350
Vrchná sestra Z. Krasnecová 055/7234 351
Oddelenie   055/7234 360

Nemocničná lekáreň

Vedúca lekárne RNDr. M. Sopková 055/7234 480

Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Primár MUDr. Michal Ihnatko 055/7234 850
Vrchná sestra Mgr. E. Belejová 055/7234 851

Oddelenie klinickej biochémie

Primár MUDr. Dušan Drozda 055/7234 170
Vedúci laborant M. Kravjanská 055/7234 171

Hematologicko - transfuziologické oddelenie

Primár MUDr. Annamária Bratková 055/7234 270
Laboratórium   055/7234 271

Transfúzne oddelenie

Vrchná sestra Bc. E. Petrášová 055/7234 778
Evidencia darcov   055/7234 773

Novorodenecké oddelenie

Primár MUDr. Slávka Virágová, PhD. 055/7234 570
Vrchná sestra Mgr. Ľ. Karoľová 055/7234 571
Oddelenie   055/7234 574

Rádiodiagnostické oddelenie

Primár MUDr. Tatiana Muchová, PhD. 055/7234 550
Vrchný laborant M. Milichovský 055/7234 551
Mamografia + ultrazvuk   055/7234 554
CP RDG   055/7234 556
CT pracovisko   055/7234 557
CP ultrazvuk   055/7234 561
Magnetická rezonancia   055/7234 564

Ušno - nosovo - krčné oddelenie

Primár MUDr. Ivan Veme 055/7234 250
Vrchná sestra M. Šoltésová 055/7234 251
Oddelenie   055/7234 253

Oddelenie dlhodobo chorých

Primár MUDr. Margita Reváková 055/7234 370
Vrchná sestra G. Ačaiová 055/7234 371
Oddelenie   055/7234 372

Klinika všeobecného lekárstva

Primár MUDr. Hubert Bydlo 055/7234 749
Hlavná sestra polikliniky PhDr. Marianna Mužíková 055/7234 700

Ortopedické oddelenie

Primár MUDr. Roman Totkovič 055/7234 300
Vrchná sestra Mgr. S. Lážová 055/7234 301
Sekretariát oddelenia   055/7234 307

Pracovná zdravotná služba

Vrchná lekárka MUDr. A. Lešková 055/7234 599

Stomatologické oddelenie

  MDDr. Boris Verba  055/7234 758
Hlavná sestra Polikliniky PhDr. Marianna Mužíková 055/7234 700